Kako je sestavljen računalnik?

Računalnik je naprava, ki poskrbi za avtomatsko obdelavo podatkov. Po domače to pomeni, da obdeluje podatke v skladu z ukazi, ki jih imenujemo program. V nadaljevanju članka bomo nekaj besed namenili zgradbi računalnika. Če vas tematika zanima podrobneje, pa si preberite več o računalništvu na VMLab.si.

Posamezne enote računalnika opravljajo različne naloge. Tako delimo strojno opremo računalnika na:

  • Vhodne enote (berejo podatke).
  • Izhodne enote (prikazujejo podatke).
  • Pomnilne enote (shranjujejo podatke).
  • Centralno procesno enoto (obdeluje podatke).

Vhodne enote

Z vhodnimi enotami računalniku posredujemo ukaze in podatke, saj so to naprave, ki omogočajo vnos podatkov v računalnik. Ločimo številne vhodne enote: tipkovnica, miška, mikrofon, digitalni fotoaparat, svetlobno pero, grafična tablica, igralna palica, skener in tako naprej.

Izhodne enote

Izhodne enote morajo človeku predstaviti informacijo v njemu razumljivi obliki, lahko pa jo tudi shranijo za uporabo kasneje. Izhodne naprave nam torej posredujejo podatke iz računalnika. Med izhodnimi napravami naj omenimo računalniški zaslon, zvočnike, risalnik, tiskalnik in podobno.

Poznamo pa tudi vhodno-izhodne enote, katerih ime že samo pove, da služijo kot vhodne ali kot izhodne enote. Sem sodijo tipkovnice z zaslonom, ekran, ki je občutljiv na dotik, in optični čitalnik z zaslonom.

Notranje enote računalnika

Prenosni ali namizni računalnik nikakor ne bi mogel delovati brez naslednjih dveh notranjih enot: matične plošče in centralno procesne enote (CPU). CPU je namreč središče računalnika. Enota je sestavljena iz elektronskega vezja, ki ima ogromno tranzitorjev, uporov, elektronskih elementov in tako naprej. Ti elementi se nahajajo na majhni ploščici, ki se imenuje mikroprocesor.

Mikroprocesor med drugim nadzira tudi druge enote računalnika, zato morajo biti le-te čim bližje druga drugi. V današnjih računalnikih so tako združene na matični plošči.

Pomnilne enote računalnika

Tudi pomnilne enote so zelo pomemben del računalnika, saj je njihova naloga hranjenje podatkov. Tu se hranijo različna navodila za izvajanje ukazov ter različni podatki, ki jih računalnik potrebuje. Med notranje pomnilne enote sodita ROM in RAM. ROM je trajni pomnilnik, ki informacijo zapiše trajno. Iz njega lahko podatke beremo, ne moremo pa jih spreminjati. RAM je pomnilnik, na katerega lahko pišemo in tudi beremo ga lahko. Imenujemo ga tudi delovni pomnilnik.

Med zunanje pomnilne enote sodijo magnetne enote (tračne, diskovne, bobenske), magnetne diskovne enote (trdi disk, disketa), optične enote (CD, DVD, Blue Ray) in različne pomnilniške kartice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *